Privacy Policy


iDevice+ respecteert de privacy van haar bezoekers en gebruikers. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail), stemt u in met deze Privacy Policy. iDevice+ is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 1:

Via deze website of anderszins kunt u gegevens over uzelf aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld als u zich bij ons registreert, een reparatieofferte aanvraagt een bestelling plaatst, meedoet aan een enquête of onderzoek, dan wel als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een andere vorm van een mailinglijst. De gegevens die wij nodig kunnen hebben, zijn onder meer uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, en andere informatie ter uitvoering van onze dienstverlening en onze overige activiteiten.
  

Artikel 2:

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • het (laten) verwerken van uw order en het (laten) uitvoeren van onze dienstverlening;
  • afhandeling van door u aangevraagde of van u verkregen informatie;
  • informatievoorziening over actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en andere communicatiebronnen);
  • het onthouden van gebruikersspecifieke informatie teneinde u te herinneren aan uw acties;
  • verbetering van onze producten en diensten (bijvoorbeeld via enquêtes of klanttevredenheidsonderzoeken);
  • verbetering en beveiliging van onze website; en
  • registreren bezoekersgegevens van (onderdelen van) onze website en samenstellen van gebruiksstatistieken.

  

Artikel 3:

Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan met ons gelieerde ondernemingen, aan agenten en andere derden die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening.  Tevens kunnen wij voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend op basis van de met iDevice+ afgesloten bewerkersovereenkomst in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
  

Artikel 4:

Ter bescherming van uw persoongegevens hanteert iDevice+ passende beveiligingsmaatregelen.
  

Artikel 5:

Via deze website kunnen wij gebruik maken van cookies ter individualisering van bezoekerservaringen. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw computer opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan deze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website. Voor meer informatie over cookies, verwijzen wij u naar de internetpagina over ''Cookies''.
  

 

Artikel 6:

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. iDevice+ is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.
  

Artikel 7:

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen. Uiteraard zullen wij relaties ook via e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze Privacy Policy.
  

Artikel 8:

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.U kunt uw gegevens altijd opvragen en zonodig laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen per e-mail: privacy@ideviceplus.nl.

 


Informatieverbetering per gebruiker:

 

Met behulp van technologie kunnen wij betere, op de klant aangepaste ervaringen bieden. Bij iDevice+ gebruiken we hoofdzakelijk "cookies" om beter te achterhalen welke service- en ondersteuningsinformatie geschikt is voor uw systeem en om uw winkelervaring met onze online website te behouden. Hoewel wij deze technologie gebruiken, betekent dit niet dat wij alles over u weten. Wij kunnen wel bepaalde, beperkte gegevens over u verzamelen maar voor ons is het gebruik van cookies gewoon ontworpen om u een betere ervaring te bieden bij het gebruik van iDevice+. Het is niet de wens of bedoeling van iDevice+ om een inbreuk te plegen op uw privacy bij het gebruik van de website ideviceplus.nl. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies klikt u hier.

Wij staan derden niet toe om hun eigen cookies op onze website of in onze advertenties te plaatsen. De persoonlijke informatie die via cookies wordt verzameld, wordt geenszins met derden gedeeld, met uitzondering van serviceproviders die namens ons optreden en die contractueel het verbod hebben gekregen om dergelijke informatie voor enig ander gebruik of enige bekendmaking te gebruiken.

U kunt derhalve als gebruiker altijd cookies uitschakelen door middel van de extra opties in uw internetbrowser.

Wat zijn cookies:

Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt. Daarnaast worden cookies bij iDevice+ gebruikt om uw historie te onthouden, zodat u bij terugkomt eenvoudiger en sneller uw weg terug kan vinden of uw voorkeur opnieuw kan bekijken.